Perfekt for små kjølerom opp til 8m3 - Lysåpning på vegg på kun 44x48cm

Norsk produserte EC6 kjøleaggregatet med markedets laveste strømforbruk

For Thermocold Kdf AS

Jørgen Johansen

Thermocold Kdf AS

21. september 2020
Foto: Thermocold
Foto: Thermocold
SWITCH SECTION
Kombi2.png Kombi2.png
0

 Aggregatene rangeres etter rommets volum som er oppgitt i liter, med opptil, som er maks størrelse. Disse størrelsene krever at rommet er bygget i henhold til NS (Norsk standard) eller bedre, den angir minimums - standarden for selvbygde kjølerom hvor det fremlegges krav til isolering i gulv, vegger og tak, samt fuktsperre. Det kreves også godkjent kjøleromdør.

Det kreves ingen utvendig plass for kjøleaggregatet. Det settes i fra innsiden av kjølerommet. Luft til og fra aggregatet føres gjennom ventiler eller ett plastdeksel. Det eneste vedlikehold som kreves er rengjøring av et støvfilter, plassert i fronten av aggregatet inne i kjølerommet.

Splittaggregat (to delt kjøleaggregat) er også å anbefale. Kompressordelen plasseres da gjerne i et vaskerom eller kjeller/teknisk rom opp til 10 meter unna.

Thermocold kjøleaggregater er meget kompakte, stillegående og har det laveste strømtrekket på markedet. Det sørger for riktig temperatur og fuktighet. Normale vare temperaturer er ca.  til 5°C. Temperaturen i luften rundt om i rommet varierer f.eks. mellom 2,5 til 7 °C. Derfor er det viktig å måle temperaturen med et termometer plassert i et glass vann. På denne måten får man målt vare temperature

Glassfelt eller glassdører i rommet vil kreve annen beregning av ytelse, her bes det ta kontakt med forhandler for vurdering av ytelse på kjøleaggregatet.

Merk også omgivendetemperatur som angir bruksområdet for aggregatet/kjølerommet.

Ved lavere temperaturer som kan oppstå i f.eks. kalde kjellere, garasjer e.l. trenger du vinterstyring for at aggregatet skal ha optimal drift eller ta skade. Les her!

title

Jeg ønsker å vite mer om Thermocold kjøleløsninger

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Ønsker mer informasjon om:

single button

108

formcontent-ul

2289
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220506135620704.jpg #FFFFFF
Les også