SWITCH SECTION

Problemer med mørning i kjølerommet?

Sjekk disse tipsene!

ByggeBolig
27. september 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181031101001713.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180927083901474.jpg?maxwidth=2000
0

Mange bruker et kjølerom til mørning av viltkjøtt, men opplever ulike typer utfordringer med mørningen. Her gir vi noen tips typiske ting som forårsaker utfordringene – og hva du kan gjøre for å imøtekomme dem.Konstruksjonsfeil 


For det første er mange kjølerom bygget feil. Det går typisk på for dårlig isolering, manglende fuktsperre og utette kjøleromsdører. Resultatet er ujevn temperatur og høy luftfuktighet, som ikke gir gode mørningsforhold for kjøttet. Er dette tilfelle hos deg bør du sette i verk tiltak for å utbedre det.Dimensjonering av kjøleaggregat

 Et annet problemområde er dimensjoneringen av typen kjøleaggregat som brukes. Problemet viser seg overraskende nok ofte å være at det brukes for store aggregater. Et stort aggregat vil starte og stoppe veldig ofte og klarer dermed ikke å få bort luftfuktigheten i rommet. Det vil typisk være mest problematisk når du har lite kjøtt hengende til mørning, mens det fungerer fint når du har lastet inn mye.  Løsningen på problemet er som regel å sette inn en avfukter som justeres til den luftfuktigheten som passer best til mørningen av kjøttet, for eksempel 75 % Rh. Det kan også hjelpe å sette inn en vifte for å få bedre luftsirkulasjon. For tørr luft 


Om kjøttet tørker for mye selv om kjølerommet er bygget riktig og har tette dører, skyldes det ofte at aggregatet går på hele tiden. Det er også et tegn på at aggregatet kan være for lite. Da blir luften for tørr og kan gi kjøttet en tørr hinne. Løsningen kan være å henge slaktet i garasjen eller på låven det første døgnet slik at mørningen kommer godt i gang og kjøttet får en hinne. Gjør du det på denne måten bør du også kjøre i gang kjølerommet 24 timer før slaktet skal henges inn dit. Da får du lik temperatur i luften, veggene, taket og gulvet i kjølerommetKlimaaggregat 


Ønsker du å oppgradere kjølerommet ditt på den tekniske siden for å oppnå bedre mørning, bør du vurdere klimaaggregat. Det kan både kontrollere temperatur og luftfuktighet gjennom en innebygget avfukter. Klimaaggregater kan også leveres med luftfukter om ønskelig. Det gir deg full kontroll og du slipper å passe så mye på, men baksiden av medaljen er at de koster om lag dobbelt så mye som vanlige aggregater.

2211
FalseTruec-84
Kommersielt innhold fra Thermocold Kdf AS

Jakten er nå godt i gang rundt om i Norge, Tema rundt mørning er nok veldig aktuelt og nettopp derfor har vi valgt å skrive noen ord rundt tema.

Har du lyst på litt fakta kan du lese litt om det her:


Kjøtt består av:

* Ca.75 % vann
* Ca. 20 % protein 

* Ca. 2-4 % fett
* 0 % karbohydrater 

* mineraler og vitaminer

Kjøtt er rikt på proteiner, jern og vitaminer fra B-gruppen.

Kjøttvarenes holdbarhet er avhengig av :

* temperatur
* fuktighet 

* hygiene

Økt svinn og redusert fortjeneste er resultatet av manglende kontroll

Det er blant annet bakterienes vekstvilkår som bestemmer kjøttvarenes holdbarhet, derfor er det viktig at vi anstrenger oss for å gjøre bakterienes vekstmuligheter så små som mulig. Ved temperaturer under +4 grader C reduseres bakterieveksten. For å unngå temperatursvingninger, skal transporten fra kjølebil til kjøledisk være så rask som mulig. Unngå brudd i kjølekjeden.


Fuktighet

Foruten termometer må kjølerom utstyres med et hygrometer. Temperaturen på kjølerom for kjøtt skal ligge mellom 0- +4 grader C. Den relative fuktigheten skal være 75-85 %.

Oppbevares alt kjøtt uåpnet i vakuumposer, er luftfuktighet og luftsirkulasjon uten betydning.

For uinnpakket kjøtt derimot vil for sterk luftstrøm medvirke til svinn. Ligger den relative luftfuktigheten over ca. 85%, vil man få slimdannelse og missfarging av kjøttet, samt svinn i form av muggvekst og bakterieutvikling.

Hygiene

Like viktig som den daglige inspeksjon av kjølerommets temperatur er det daglige renhold av kjølerom. Grunnet matvarenes ømtålighet overfor fremmede lukter må det være et krav at skikkelig rengjøring skjer ofte. Tildekking av matvarene og daglig renhold bidrar til å hindre matvarene i ta lukt og smak fra hverandre.


Kort oppsummert

Riktig mørning krever et riktig dimensjonert kjøleaggregat utfra størrelsen på rommet og mengde kjøtt som til en hver tid henger til mørning, du trenger ikke noe supert dyrt klima anlegg, men aggregatet er ikke bedre en omgivelsene og da tenker vi på selve kjølerommet, har du et godt bygget kjølerom med fuktsperre og isolasjon samt en tett isolert dør, slipper du mye ekstra hodebry kombinerer du dette sund fornuft og hygiene har du vinneroppskriften.


Her er noen litt mer utfyllende linker:

Kjølerom og Kjøleaggregater
Slik bygger du kjølerom
Jakt, slakt & mørning2852
  • ADD

0 TrueFalsec-84
Kommersielt innhold fra Thermocold Kdf AS
0

Thermocold er stolt norsk produsent av kjølerom, kjøleaggregater, kjøledører og vinrom.

Vi lager vi kjølerom til alle formål for privathusholdninger, butikker, sykehus, skoler, fiskemottak, forskningssenteret og til alt annet som trenger kjøling. 

Motto: Kvalitet varer lengst!

title

Jeg ønsker å vite mer om Thermocold kjøleløsningene

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Ønsker mer informasjon om:

single button

108


648

636
c-84
c-84TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF