Vi er Europas største optimister

Nordmenn er mest optimistiske i hele Europa og det bidrar til høyere boligpriser. Mens optimismen er synkende i resten av Europa, stiger den i Norge.

Av Prognosesenteret
4. september 2019
Av Prognosesenteret
4. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904144820314.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190904144820314.jpg?maxwidth=2000

  -  Norge er annerledeslandet i Europa med den klart høyeste fremtidsoptimismen. Mens optimismen har sunket i EU, har den nylig steget i Norge. Norge har lav arbeidsledighet, vekst i antall arbeidsplasser og et stort oljefond i bakhånd. Denne optimismen er en viktig årsak til at boligprisene fortsatt stiger svakt, selv om lageret av usolgte boliger øker, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.

800
false b-0FalseTrue
0
Europas største optimister
Bar chart with 30 bars.
Andel optimister minus andel pessimister som andel av samlet befolkning, august 2019.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -30 to 20.
Kilder: Eurostat, Finans Norge og Prognosesenteret
End of interactive chart.

Historiske tall viser at Norge har vært et annerledesland i Europa i lang tid.

  -  Vi er naturlig nok mye mer påvirket av oljeprisen enn resten av Europa. Den svenske fremtidsoptimismen er stabilt høyere enn i resten av Europa, men den følger resten av Europa opp og ned. Norge derimot lever i større grad sitt eget liv. Oljekrisa i 2014 og 2015 ga spesielt store utslag, sier Øye.

Forbrukertillit Norge, Sverige og EU
Line chart with 3 lines.
Andel optimister minus andel pessimister som andel av samlet befolkning.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -33.165 to 34.265.
Kilder: Finans Norge og Eurostat
End of interactive chart.

Fremtidsoptimisme og boligprisutvikling følger hverandre tett.

  -  Den norske fremtidsoptimismen har økt i det siste, ifølge Finans Norge, og det samme gjelder forventninger til høyere boligpriser, ifølge NBBL. Vi ser også fra de historiske tallene at den økonomiske optimismen og boligprisene følger hverandre tett, sier Øye.


Boligpriser vs. forbrukertillit
Line chart with 2 lines.
Forbrukertillit: Andel optimister minus andel pessimister som andel av samlet befolkning.Boligpriser: Løpende prosentvis endring boligpriser siste 12 måneder.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 2 Y axes displaying Boligpriser % and Hovedindikator forbrukertillit.
Kilder: Finans Norge og Eiendom Norge
End of interactive chart.


2410
b-0FalseTrue
Kommersielt innhold fra Thermocold Kdf AS
0

Thermocold er stolt norsk produsent av kjølerom, kjøleaggregater, kjøledører og vinrom.

Vi lager vi kjølerom til alle formål for privathusholdninger, butikker, sykehus, skoler, fiskemottak, forskningssenteret og til alt annet som trenger kjøling. 

Motto: Kvalitet varer lengst!

title

Jeg ønsker å vite mer om Thermocold kjøleløsningene

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Ønsker mer informasjon om:

single button

108


648

636
c-84
c-84TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF